Curso de Crítica Literaria
Titulo: Crítica literaria
Profesor: Clandestino Menéndez
Duración: 12 semanas
Taller de Crítica Literaria a través de Internet
http://www.escueladeescritura.com/3_cursos_13.htm